Prefectul Altfatter Tamas a convocat astăzi în ședință Comisia județeană pentru stabilirea dreptului de proprietate privată asupra terenurilor Satu Mare

având pe ordinea de zi următoarele puncte:
– actualizarea Regulamentului privind organizarea şi funcţionarea Comisiei judeţene pentru stabilirea dreptului de proprietate privată asupra terenurilor Satu Mare, având în vedere noua structură, respectiv înființarea funcției publice din categoria înalților funcționari publici de secretar general al Instituției Prefectului Județul Satu Mare;
– modificarea şi completarea Procedurii de lucru privind stabilirea dreptului de proprietate privată asupra terenurilor, aprobată prin Hotărârea Comisiei judeţene de fond funciar Satu Mare cu nr. 2/25.02.2019, modificată prin Hotărârile Comisiei judeţene de fond funciar Satu Mare nr. 85/25.07.2019 și nr. 62/28.05.2020;
– Validarea respectiv invalidarea propunerilor unor comisii locale, respectiv recunoașterea sau nerecunoașterea dreptului de proprietate;
Din totalul de 72 documentații înaintate Comisiei, în cadrul ședinței s-a aprobat validarea anexelor propuse sau recunoașterea dreptului de proprietate – pentru un număr de 37 documentații, invalidare anexelor propuse sau nerecunoașterea dreptului de proprietate – pentru un număr de 8 documentații, s-au restituit 25 de documentații, o documentaţie a fost înaintată către A.N.R.P. iar o documentație este pentru punerea în aplicare a unei sentințe civile. Unitățile administrativ-teritoriale care au depus documentații privind validarea sau invalidarea dreptului de proprietate sunt: Bătarci, Carei, Păulești, Bixad, Ciumești, Tarna Mare, Căpleni, Căuaș, Negrești Oaș, Vama, Halmeu, Acâș, Medieșu Aurit, Turț, Apa, Livada, Moftin, Odoreu, Bogdand, Călinești-Oaș, Certeze, Dorolț, Terebești.
– Modificarea respectiv revocarea unor titluri de proprietate;
Din totalul de 45 documentații înaintate comisiei, 2 documentații s-au restituit, pentru un număr de 10 documentații s-a aprobat anularea sau revocarea titlurilor de proprietate iar pentru un număr de 33 documentații s-a aprobat modificarea titlurilor de proprietate.
Unitățile administrativ-teritoriale care au depus documentații pentru modificarea sau revocarea unor titluri de proprietate sunt: Carei, Căuaș, Dorolț, Hodod, Livada, Viile Satu Mare, Acâș, Ardud, Batarci, Bixad, Bogdand, Cehal, Culciu, Halmeu, Medieșu-Aurit, Păulești, Satu Mare, Tarna-Mare, Urziceni.
Având în vedere deblocarea procedurilor de fond funciar, prefectul Altfatter Tamas a adus la cunoștința membrilor comisiei un raport cu privire la propuneri de modificări legislative în materie de fond funciar care urmează să fie transmis de către Instituția Prefectului către Ministerul Afacerilor Interne, către Autoritatea Națională de Restituire a Proprietății și Parlamentului României, propuneri care odată adoptate ar contribui la accelerarea procesul de retrocedare și clarificare a aplicării legilor proprietății.

Ca urmare a ocupării funcției publice din categoria înalților funcționari publici de secretar general al Instituției Prefectului Județul Satu Mare, s-a finalizat emiterea unui număr de 430 titluri de proprietate.

 

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *